Ngày 28/6, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu UBND TP Đà Lạt, các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan gửi hồ sơ ứng cử chính thức cho tổ chức UNESCO về việc công nhận TP Đà Lạt gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo và trở thành thành phố di sản.

Theo UBND tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 555-TB/TU ngày 27/6/2023 về việc khẩn trương triển khai Dự án xây dựng thành phố sáng tạo và thành phố di sản, UBND tỉnh giao UBND TP Đà Lạt phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan gửi hồ sơ ứng cử chính thức cho tổ chức UNESCO theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 166/TB-UBND ngày 11/5/2023.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục có liên quan để đề xuất công nhận TP Đà Lạt trở thành thành phố di sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản ngày 31/3/2023, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

TP Đà Lạt theo đánh giá hội đủ các tiêu chí của một đô thị di sản: Có cấu trúc đô thị được bảo tồn toàn vẹn và tiếp nối hữu cơ qua các giai đoạn phát triển; có hệ thống di sản kiến trúc và đô thị phong phú, độc đáo tạo nên diện mạo đặc trưng của đô thị; có cảnh quan nhân tạo được tổ chức trong mối quan hệ hài hòa với cảnh quan thiên nhiên; có giá trị lịch sử và văn hóa đô thị đặc sắc được bảo lưu và phát triển tiếp nối…

Bình luận

Bình luận