Trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Chính phủ phê duyệt ngày 7/6/2023, Cảng hàng không Liên Khương sẽ trở thành một trong 14 cảng hàng không quốc tế của cả nước.

Theo đó, quy hoạch đến năm 2030, Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương sẽ có quy ô sân bay cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm, diện tích đạt 340,84 ha, với chi phí đầu tư khoảng 4.591 tỷ đồng; định hướng đến năm 2050, Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương có quy mô sân bay cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 7 triệu hành khách/năm, diện tích đạt 486,84 ha, với chi phí đầu tư tăng thêm khoảng 3.157 tỷ đồng.

Bình luận

Bình luận