Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, so với quy định cũ, điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được lấy ý kiến có nhiều điểm mới.

Sau khi hủy bỏ hai công văn không phù hợp, hiện UBND tỉnh Lâm Đồng đang áp dụng các quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định số 40/2021.

Tại dự thảo, Sở TN&MT nêu rõ 10 trường hợp không được tách thửa, như: Thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận; thửa đất đã có thông báo thu hồi đất; đất đang có tranh chấp; đất được Nhà nước cho thuê…

Về điều kiện tách thửa đất, Sở TN&MT đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung. Cụ thể, bổ sung thêm các quy định như: Tách thửa đất đồng thời với thực hiện chuyển quyền sử dụng đất; thửa đất nông nghiệp tách thửa không yêu cầu tiếp giáp với đường giao thông;

Tách thửa đất đối với thửa đất có nhiều loại đất; tách thửa với trường hợp mục đích sử dụng đất khác với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã duyệt.

Bên cạnh đó, hủy bỏ các nội dung về điều kiện hình thành đường giao thông mới, lập quy hoạch chi tiết và đường giao thông hiện hữu chưa thể hiện trên bản đồ địa chính và giấy chứng nhận đã cấp.

Về diện tích tối thiểu được tách thửa , các yêu cầu về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở đô thị vẫn giữ nguyên theo quy định cũ.

Riêng đất ở nông thôn, với khu vực chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở, quy định trước đây yêu cầu phải diện tích tối thiểu được tách thửa là 72m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường không nhỏ hơn 4,5m. Dự thảo đang lấy ý kiến không còn yêu cầu kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông.

Đối với đất nông nghiệp, dự thảo vẫn giữ nguyên so với quy định cũ khi diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là 500m2 tại khu vực đô thị và 1.000m2 tại khu vực nông thôn.

Theo quy định trước đây, khi tách thửa đất nông nghiệp nếu tiếp giáp đường giao thông thì kích thước cạnh tiếp giáp đường không nhỏ hơn 10m. Tại dự thảo không còn yêu cầu về kích thước cạnh tiếp giáp đường.

Với văn bản góp ý, Sở TN&MT đề nghị gửi về trước ngày 25/6 để đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng có thể góp ý về dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 9/6.

Bình luận

Bình luận