UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

Về phạm vi ranh giới lập quy hoạch, tổng diện tích tự nhiên 59.849,2 ha; bao gồm: Toàn bộ ranh giới hành chính của TP Bảo Lộc (6 phường, 5 xã) và vùng phụ cận thuộc huyện Bảo Lâm (gồm 5 xã: Lộc An, Tân Lạc, Lộc Thành, Lộc Nam và Lộc Tân).

Mục tiêu nhằm quy hoạch và phát triển TP Bảo Lộc trở thành đô thị loai II vào năm 2025; tiếp tục xây dựng thành phố tiệm cận tiêu chuẩn loại I vào năm 2040, theo xu hướng quy mô tương đương tỉnh ly.

Xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; là đầu mối giao thông về đường bộ của vùng, trở thành một điểm đến hấp dẫn phía Nam của tỉnh.

Phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng và quốc gia, bao gồm: Thương mại – dịch vụ, dịch vụ du lịch, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao cấp quốc gia, trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – thông minh – hữu cơ – tuần hoàn.

Phát triển bền vững, có bản sắc, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu phát triển trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế. Phát triển không gian TP Bảo Lộc đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành một đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của xứ B’Lao.

Vùng phụ cận TP Bảo Lộc phát triển theo hướng hỗ trợ và tương tác lẫn nhau với các chức năng đô thị; phát huy tiềm năng, lợi thế riêng có của từng khu vực đảm bảo phát triến bền vững, sinh thái, hiện đại.

 

Về tính chất, TP Bảo Lộc là đô thị hạt nhân phía Nam tỉnh Lâm Đồng; trung tâm kết nối giao thương của vùng tỉnh với vùng thành phố Hồ Chí Minh, vùng Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của tinh và vùng Tây Nguyên.

Là đô thị tổng hợp hiện đại, thành phố thông minh; quy mô phát triển tương đương tỉnh ly trong tương lai; đô thị tăng trưởng xanh và bền vững, mang nét đặc trưng riêng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn và yêu cầu về thu hút đầu tư; kiến tạo, phát huy môi trường sống theo hướng bố trí các làng đô thị xanh và các khu đô thị.

Là trung tâm dịch vụ – thương mại hỗn hợp; trung tâm văn hóa, thể thao cấp quốc gia; trung tâm nông nghiệp chuyên canh theo hướng công nghệ cao, nghiên cứu đổi mới sáng tạo các sản phẩm đặc hữu; trung tâm dịch vụ du lịch cấp vùng và quốc gia; trung tâm y tế và giáo dục – đào tạo cấp vùng; trung tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoể cấp vùng và quốc gia; trung tâm kiểm định hàng hóa và xuất nhập khẩu cấp vùng; trung tâm công nghiệp phụ trợ, chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng; sản xuất vật liệu mới; chể biên dược liệu; công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ khai khoáng.

Quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 cũng đưa ra dự báo quy mô dân số, đất đai; định hướng phát triển không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan, du lịch, nông nghiệp; định hướng quy hoạch sử dụng đất; định hướng thiết kế đô thị; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; quy hoạch quản lý.

Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan và UBND TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Bình luận

Bình luận